Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết có nội dung hữu ích dành cho độc giả, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "hocduong24h". (Ví dụ: Ngày mai học gì hocduong24h). Tìm kiếm ngay
53 lượt xem

10 ngày có kịp đăng ký kết hôn theo quy định không?

10 ngày có kịp đăng ký kết hôn theo quy định không?

Câu hỏi:

Tôi đang du học ở Canada, bạn trai tôi là người VN cũng đang du học ở Canada. siêu thị chúng tôi ý định sẽ đăng ký kết hôn vào tháng 9 năm nay ở VN và làm đám cưới ở Canada, tuy nhiên vì công việc nên bạn trai tôi chỉ có thể tranh thủ về VN 10 ngày. Tôi xin hỏi là trong thời gian đó siêu thị chúng tôi có kịp làm thủ tục đăng ký kết hôn không? Tôi sẽ về nước trước anh ấy 1 tháng thì tôi có thể sẵn sàng hồ sơ và nộp trước khi bạn trai tôi về không?

Trả lời:

Về trường hợp của doanh nghiệp, siêu thị chúng tôi xin tư vấn như sau:

Do thông tin bạn cung ứng chưa rất vừa đủ nên siêu thị chúng tôi chưa thể xác định cụ thể thủ tục đăng ký kết hôn thực hiện là thủ tục thông thường hay thủ tục có yếu tố nước ngoài. siêu thị chúng tôi xin tạo thành hai trường hợp sau đây:

Thứ nhất, kết hôn có yếu tố nước ngoài:

Theo Điều 37 Luật Hộ tịch năm 2014, Những trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài được giải quyết tại Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

+ Đăng ký kết hôn giữa công dân VN với người nước ngoài;

+ Đăng ký kết hôn giữa công dân VN cư trú ở trong nước với công dân VN định cư ở nước ngoài;

+ Đăng ký kết hôn giữa công dân VN định cư ở nước ngoài với nhau;

+ Đăng ký kết hôn giữa công dân VN đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân VN hoặc với người nước ngoài;

+ Đăng ký kết hôn giữa người nước ngoài cư trú tại VN với nhau.

Nếu hai bạn thuộc trường hợp này thì thủ tục đăng ký như sau:

– Điều 38 Luật Hộ tịch:

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của VN hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không rất có thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân VN định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp thông báo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải ra đời tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu Những bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

4. Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn; thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân VN để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Những bên.

– Điều 31 Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ:

Trình tự đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại Những Khoản 2, 3 và 4 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh nếu thấy quan trọng. Trưởng phòng Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm về thành tựu thẩm tra và đề xuất của Phòng Tư pháp trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.

2. Nếu hồ sơ hợp lệ, Những bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và hộ gia đình, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 33 của Nghị định này thì Phòng Tư pháp thông báo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

3. Căn cứ tình hình cụ thể, khi quan trọng, Bộ Tư pháp thông báo Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung thủ tc phỏng vấn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Những bên và hiệu suất cao quản lý thương hiệu nước.

– Điều 32 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

2. Việc trao, nhận Giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 của Luật Hộ tịch.

Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho Những bên theo quy định tại Khoản này.

3. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể ra đời để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp thông báo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.

Như vậy, thời gian đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài là trong khoảng 15 ngày và yên cầu hai bên nam, nữ ra đời vào thời điểm đăng ký và nhận thành tựu. Do đó, 10 ngày có thể không đủ để thực hiện toàn cục thủ tục.

Thứ nhất, kết hôn không có yếu tố nước ngoài:

Nếu không thuộc Những trường hợp có yếu tố nước ngoài, bạn và bạn trai đều có quốc tịch VN và muốn đăng ký kết hôn tại VN, việc đăng ký kết hôn được thực hiện theo thủ tục thông thường tại Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú của một trong hai bên. Trình tự thực hiện theo Điều 18 Luật Hộ tịch như sau:

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng ra đời khi đăng ký kết hôn.

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và hộ gia đình, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp – hộ tịch thông báo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

Với trường hợp này, tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, thì thủ tục đăng ký kết hôn được giải quyết không quá 5 ngày làm việc. Như vậy, nếu như bạn trai của doanh nghiệp ra đời ở VN 10 ngày thì vẫn đủ để hai bạn tiến hành đăng ký kết hôn.

nếu như bạn về nước trước có thể sẵn sàng trước Những giấy tờ để đảm bảo hồ sơ hợp lệ, tuy nhiên không thể nộp hồ sơ trước bởi để đảm bảo ý chí tự nguyện trong điều kiện kết hôn, thủ tục yên cầu sự ra đời của cả hai bên nam, nữa

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Học đường 24h qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 19006557 sẽ được tư vấn.

Học đường 24h 10 ngày có kịp đăng ký kết hôn theo quy định không?
10 ngày có kịp đăng ký kết hôn theo quy định không? https://hocduong24h.com
Học đường 24h rất hoan nghênh độc giả gửi thông tin và góp ý cho siêu thị chúng tôi!
Email: bachtuyetthantien@gmail.com

Học Đường 24h CỘNG ĐỒNG VÀ CHIA SẺ ĐÁNH GIÁ, bạn là người yêu thích nội dung bài viết này. Hãy tặng cho chúng tôi xin 1 lượt Like, Share nhé. Xin cảm ơn Học Đường 24h là website nói về quá trình hình thành và có được. Những học thức, kiến thức và nhận thức của tuổi trẻ để theo đuổi ước mơ của riêng mình. zalo chính thức.

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *