Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết có nội dung hữu ích dành cho độc giả, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "hocduong24h". (Ví dụ: Ngày mai học gì hocduong24h). Tìm kiếm ngay
42 lượt xem

y sĩ là công chức hay viên chức?

y sĩ là công chức hay viên chức?

Thực tế, Những luận điểm cán bộ, công chức, viên chức rất dễ bị nhầm lẫn. Do đó, việc xác định một cá nhân đảm nhiệm công việc trong Những cơ quan, đơn vị là cán bộ, công chức hay viên chức khá khó khăn. Trong bài viết y sĩ là công chức hay viên chức?, siêu thị chúng tôi sẽ giúp Quý độc giả phân biệt, xác định cán bộ, công chức và viên chức. Mời Quý vị theo dõi nội dung:

Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

Để có căn cứ xác định y sĩ là công chức hay viên chức? siêu thị chúng tôi sẽ giúp Quý vị phân biệt cán bộ, công chức và viên chức. Cụ thể, Quý vị tham khảo bảng dưới đây:

Tiêu chí Cán bộ Công chức Viên chức
luận điểm Cán bộ là công dân VN, được bầu cử, ưng chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, thương hiệu nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở cấp tỉnh, ở cấp huyện, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách thương hiệu nước.

(Khoản 1 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008).

Công chức là công dân VN, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng, thương hiệu nước, tổ chức CT-XH ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc QĐND mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc CAND mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chính sách chuyên nghiệp, công nhân lực an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách thương hiệu nước.

(Khoản 1 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019)

Viên chức là công dân VN được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chính sách hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

(Điều 2 Luật Viên chức 2010)

 

chính sách làm việc Làm việc theo nhiệm kỳ đã được bầu cử, ưng chuẩn, bổ nhiệm. làm mướn việc công vụ mang tính thường xuyên. Làm việc theo thời hạn của hợp đồng làm việc
chính sách tiền lương Hưởng lương từ ngân sách thương hiệu nước Hưởng lương từ ngân sách thương hiệu nước Hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập
Những chính sách bảo hiểm Phải tham gia BHXH bắt buộc, BHYT

(Điều 2 Luật BHXH 2014, Khoản 6 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi 2014)

Phải tham gia BHXH bắt buộc, BHYT

(Điều 2 Luật BHXH 2014, Khoản 6 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi 2014)

Phải tham gia BHXH bắt buộc, BHYT

(Điều 2 Luật BHXH 2014, Khoản 6 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi 2014)

Không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

(Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm)

Không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

(Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013)

Phải tham gia Bảo hiểm thất nghiệp.

(Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm)

Hình thức xử lý kỷ luật – Khiển trách.

– Cảnh cáo.

– cất chức.

– Bãi nhiệm.

(Điều 15 Nghị định 112/2020/NĐ-CP)

* nếu với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

– Khiển trách.

– Cảnh cáo.

– Hạ bậc lương.

– Buộc thôi việc.

* nếu với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

– Khiển trách.

– Cảnh cáo.

– Giáng chức.

– cất chức.

– Buộc thôi việc.

(Điều 7 Nghị định 112/2020/NĐ-CP)

* nếu với viên chức không giữ chức vụ quản lý:

– Khiển trách.

– Cảnh cáo.

– Buộc thôi việc.

* nếu với viên chức quản lý:

– Khiển trách.

– Cảnh cáo.

– cất chức.

– Buộc thôi việc.

(Điều 15 Nghị định 112/2020/NĐ-CP)

Bác sĩ là công chức hay viên chức?

Viên chức có một số đặc điểm sau:

+ chính sách làm việc : Không phân thành ngạch mà phân thành hạng viên chức (phân thành 04 hạng khác nhau) và làm việc theo chính sách hợp đồng làm việc. Viên chức được đơn phương kết thúc hợp đồng hoặc đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương kết thúc hợp đồng làm việc với viên chức theo Những trường hợp được quy định trong Luật Viên chức.

+  Việc tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập. nếu với viên chức thì nếu với một số lĩnh vực sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật, song song phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

+ Làm việc tại Những đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Làm việc theo chính sách hợp đồng làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Hình thức kỷ luật bao hàm: Khiển trách, cảnh cáo, cất chức và buộc thôi việc (không có hình thức hạ bậc lương, giáng chức).

Theo những phân tích trên, nếu bác sỹ được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập làm việc theo chính sách hợp đồng làm việc hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập thì sẽ là viên chức.

trả lời một số thắc mắc về xác định công chức, viên chức

Bên cạnh thắc mắc y sĩ là công chức hay viên chức? Quý vị có một số thắc mắc tương tự. siêu thị chúng tôi sẽ làm rõ luôn trong bài viết:

Giáo viên là công chức hay viên chức?

Viên chức là người làm việc theo chính sách hợp đồng làm việc trong Những đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật còn công chức là người được bổ nhiệm, tuyển dụng vào Những cơ quan:

– Cơ quan của Đảng Cộng sản VN, thương hiệu nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

– Cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng;

– Trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chính sách chuyên nghiệp, công nhân lực an.

Trong đó, Những đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của thương hiệu nước, tổ chức chính trị… xây dựng, có tư cách pháp nhân, thuộc Những lĩnh vực y tế, giáo dục… trực thuộc Những Bộ, Tổng cục và tương đương,…

Theo khoản 1 Điều 66 Luật Giáo dục năm 2019, giáo viên là người dạy Những cơ sở giáo dục măng non, giáo dục phổ thông, dạy trình độ sơ cấp, trung cấp, đại học…

Như vậy, Những cơ sở giáo dục măng non, phổ thông, sơ cấp, trung cấp, đại học… thuộc lĩnh vực nghề nghiệp giáo dục nếu trực thuộc Bộ Giáo dục và huấn luyện thì sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng nghĩa với đó, giáo viên làm việc theo chính sách hợp đồng làm việc tại Những đơn vị sự nghiệp công lập sẽ là viên chức.

giáo viên đại học là công chức hay viên chức?

Tương tự với trường hợp giáo viên, giáo viên đại học là viên chức theo luận điểm viên chức của Luật Viên chức.

Hiệu trưởng là công chức hay viên chức?

Trước đây, theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, công chức bao hàm cả người được tuyển dụng, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản VN, thương hiệu nước, tổ chức chính trị – xã hội.

Tuy nhiên, sau khi Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2019 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, luận điểm công chức đã bị sửa đổi, bổ sung. Theo đó, đối tượng quản lý, lãnh đạo trong đơn vị sự nghiệp công lập không còn là công chức.

Đồng nghĩa, Hiệu trưởng tại Những trường công lập hiện nay không còn là công chức. Tuy nhiên, mặc dù không còn là công chức nhưng hiệu trưởng tại Những trường công vẫn tiếp tục được hưởng Những chính sách, chính sách về công chức cho đến hết thời hạn bổ nhiệm.

Theo giảng giải về viên chức quản lý tại khoản 1 Điều 3 Luật Viên chức, được sửa đổi bởi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 thì: Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý. Như vây, Hiệu trưởng trường công lập là viên chức quản lý.

Giám đốc bệnh viên là công chức hay viên chức?

Theo cách lý giải về hiệu trưởng trên đây, giám đốc bệnh viện công lập – người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là viên chức quản lý.

Học đường 24h y sĩ là công chức hay viên chức?
y sĩ là công chức hay viên chức? https://hocduong24h.com
Học đường 24h rất hoan nghênh độc giả gửi thông tin và góp ý cho siêu thị chúng tôi!
Email: bachtuyetthantien@gmail.com

Học Đường 24h CỘNG ĐỒNG VÀ CHIA SẺ ĐÁNH GIÁ, bạn là người yêu thích nội dung bài viết này. Hãy tặng cho chúng tôi xin 1 lượt Like, Share nhé. Xin cảm ơn Học Đường 24h là website nói về quá trình hình thành và có được. Những học thức, kiến thức và nhận thức của tuổi trẻ để theo đuổi ước mơ của riêng mình. zalo chính thức.

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *